Arbetsmiljöcase

 • Snårig fråga att handla upp rätt arbetskläder

  Skellefteå Kraft har nyckeln till framgång när det gäller inköp av arbetskläder som fungerar: - Att köpa in kläder och bilar är inte lätt, det blir aldrig riktigt bra och är en ständig källa till diskussion och irritation bland personalen, säger Christer Andersson som är arbetsmiljöingenjör. Delaktigheten är nyckeln till framgång.

 • Anne Wikström, Nässjö Affärsverk.

  Nässjö Affärsverk i mångkulturell integration via praktikanter

  Nässjö Affärsverk har prövat att erbjuda praktikplatser till flyktingar som under sin svenskundervisning (SFI) vill passa på att få inblick i den svenska arbetsmarknaden. En halvdag i veckan under tio veckor fick sex personer komma in i företaget. Det började förra hösten och fortsatte med en ny grupp i våras.

 • Arbetsmiljöverket införde nya sanktionsavgifter 1 juli

  Böter inte är det mest effektiva sättet för att komma åt arbetsmiljööverträdelser. En statlig utredning kom fram till att endast 1/4 av Arbetsmiljöverkets ärenden om överträdelser verkligen ledde till straff. Det tog också lång tid innan något hände. Med Arbetsmiljöverkets nya sanktionsavgifter, kommer konsekvensen inom någon vecka. En sanktionsavgift är som en trafikbot, avgiften ska vara enkel att beräkna, så att man kan förutse konsekvensen av att bryta mot en regel. De nya sanktonsavgifterna trädde i kraft 1 juni 2014.

 • Satsning på säkerhetskulturen i Övik energi

  Vad styr mänskligt beteende när det handlar om att välja mellan säkra rutiner eller att lita på försynen och ta genvägar? - En extern revision av vår arbetsmiljöcertifiering för ett år sedan visade att vi hade en massa avvikelser i ENIA (tillbuds- och skadehantering) som vi inte hade hunnit ta itu med, berättar Marianne Edblom som arbetar med kvalitet och miljö på Övik Energi. Vi insåg att mycket står och faller med våra medarbetares vilja att se upp med farliga moment. En satsning på säkerhetskultur verkade vara en bra infallsvinkel och en arbetsgrupp bildades för att ta fram förslag på hur det skulle gå till.

 • SISAB prövar kostråd för hjärnan

  Hur kan vi skapa arbetsplatser som är i samklang med människans hjärna? - För att må bra behöver våra hjärnor växla i aktivitet, säger Annica Gidlund Darin, personalchef på SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB. För att vi ska må som allra bäst behöver hjärnan helt enkelt en daglig dos av mentala näringsämnen. Tänk tallriksmodell, fast på ett nytt sätt. För att lära mer om rön från hjärnforskningen har SISABs medarbetare nyligen fått lyssna på en föreläsning av en vetenskapsjournalist.

 • Lagar behöver inte vara tråkiga

  Att gå igenom lagarna för att se om de lever efter dem behöver inte alls vara tråkigt har Mölndal energi upptäckt. På varje skyddskommittémöte finns nu en punkt på dagordningen om lagar och regler för arbetsmiljön.

 • Hälsodiplomering med goda resultat

  Livsstilsvanorna har påverkats positivt av hälsoarbetet och Öresundskraft håller fast vid sin hälsodiplomering. Nu har man gått igenom proceduren för att åter igen, två år senare, bli diplomerade av Korpen. Koncernsamordnaren för hälsa och arbetsmiljö, Camilla Wagner, konstaterar att själva diplomeringen fungerar som en motor. - Den hjälper oss att ha tydliga mål och att inte släppa taget och nöja oss med vad vi redan har uppnått. På det här sättet talar vi också om både för egna medarbetare och för omvärlden att Öresundskraft satsar på hälsa.

 • Eskilstuna kommunikationstränar

  Med Modigt ledarskap och – medarbetarskap ska samarbetet bli bättre. I Eskilstuna kommunkoncern tränar alla förvaltningar och bolag kommunikationsfärdigheter för att bli mer snabbfotade och effektiva och inte slösa energi på interna motsättningar. Cheferna har varit på "träningsläger" i sammanlagt fyra dagar i Modigt ledarskap. I år får alla medarbetare en dags träning i Modigt medarbetarskap. HR-chef Susanne Carlsson vid Kommunfastigheter har medverkat som utbildningsledare.

 • Psykisk ohälsa ökar

  Det är nu fler som är sjukskrivna för psykisk ohälsa än för problem med muskler och leder. Nästan fyra av tio sjukskrivna i Sverige har en sådan diagnos och ökningen är framför allt bland kvinnor mitt i livet.

 • Medarbetare delaktiga i effektivisering

  Uppsving för förslagsverksamheten när Skellefteå Kraft tar till vara medarbetarnas idéer om hur verksamheten kan bli mer effektiv. Sedan i oktober har 533 förslag kommit in. Merparten av de 533 effektiviseringsförslagen är från de grupparbeten som genomförts på alla nivåer inom företaget. Det fortsatte att komma in nya förslag från medarbetarna även efteråt. Tankarna på effektivisering hade uppenbarligen slagit rot. Merparten av de 533 effektiviseringsförslagen är från de grupparbeten som genomförts på alla nivåer inom företaget. Det fortsatte att komma in nya förslag från medarbetarna även efteråt. Tankarna på effektivisering hade uppenbarligen slagit rot.

 • Blev sjuk av flisdamm

  Blev sjuk av flisdamm och möttes till en början av okunskap Att exponeras för damm från träbränsle som innehåller mögelsporer är en risk för personal vid fliseldade värmeverk. Mögelsporerna i dammet kan ge en kronisk allergisk sjukdom. Med okunskap hos alla inblandade kan det dröja att få rätt diagnos, berättar en person som fick fliseldarsjukan.

 • Arbetsmiljöverket - arbete med motorsåg

  Arbetsmiljöverket kräver dokumenterade kunskaper för arbete med motorsåg En reviderad föreskrift skärper kraven. Elnätsbolagen har två år på sig att se till att medarbetarna har rätt utbildning. - Måste vi få träd nedsågade anlitar vi kommunens parkförvaltning, säger Ulf Roshäll som är ingenjör med ansvar för nyanslutningar. Det mesta av våra ledningar är nedgrävda. Efter stormen Gudrun har vi successivt tagit bort luftledningarna.

 • Färdolyckor

  Utbildning ska minska färdolyckor och dra ner på bränsleförbrukningen Många kör bil i tjänsten och har en del av sin arbetsmiljö i bilen ute i trafiken. Norrenergi planerar i vår utbildning om bilen som säker arbetsplats. Den ska också handla om trafiksäker och sparsam körning.

 • Bevisat lönsamt att investera i medarbetarnas hälsa

  Karolinska Institutet har publicerat en rapport om Hälsa och Produktivitet. Det är lönsamt att investera i hälsoutveckling och varje investerad timme ger väsentligt högre utbyte i form av ökad produktivitet.