Semesterlönegrundande frånvaro vid sjukdom

Här följer en kort redogörelse för semesterlönegrundande frånvaro vid sjukdom.

Helt intjänandeår
Vid frånvaro för sjukdom är 180 dagar semesterlönegrundande för ett helt intjänandeår. En sjuk arbetstagare kan bara få ett helt intjänandeår första året om vederbörande blir sjuk den 1 januari det året. För alla andra blir första intjänandeåret inte helt och därmed blir även kommande år semesterlönegrundande med 180 dagar.

Exempel 1
Anders blir långvarigt sjuk från den 2 februari. Första året blir 180 dagar semesterlönegrundande. Eftersom Anders inte blev sjuk den 1 januari utgör det första året inte ett helt intjänandeår och därför får han 180 semesterlönegrundande dagar även under det efterföljande intjänandeåret om han fortsätter att vara sjuk. Totalt sett får Anders 360 semesterlönegrundande dagar.

Exempel 2
Lisa blir långvarigt sjuk den 1 januari. De första 180 dagarna är semesterlönegrundande för Lisa. Nästa år får Lisa inga semesterlönegrundande dagar eftersom hon fick semesterlönegrundande frånvaro för ett helt intjänandeår redan första året. Totalt sett får Lisa 180 semesterlönegrundande dagar.

Exempel 3
Boel blir långvarigt sjuk från den 1 december. Första året blir 31 dagar semesterlönegrundande. Eftersom Boel inte blev sjuk den 1 januari utgör det första året inte ett helt intjänandeår och därför får hon 180 semesterlönegrundande dagar även under det efterföljande intjänandeåret om hon fortsätter att vara sjuk. Totalt sett får Boel 211 semesterlönegrundande dagar

Semesterlönegrundande frånvaro vid nyanställning
Om en nyanställd har varit helt eller delvis frånvarande pga sjukdom från arbetet under ett helt intjänandeår, och fått 180 dagar som varit semesterlönegrundande från en tidigare arbetsgivare enligt 17 § semesterlagen och är fortsatt sjuk så tjänar personen inte in en ny period hos ny arbetsgivare för samma sjukdomsförlopp.

Vill du veta mera?

Giggi Langlet

Kontakta områdesansvarig

Giggi Langlet

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 55

E-post: giggi.langlet@kfs.net