Återvinning

Återvinningsföretagen sköter insamling och behandling av återvinningsmaterial och avfall från hushåll och företag.

Avtal

 

BRANSCHRÅD

Thomas Nylund, ordförande
Gästrike Återvinnare, Gävle

Dan Erik Nordin
Borab, Bollnäs

Leif Östlind
Kils Energi AB, Kil

Vill du veta mer?

Göran Holm

Kontakta områdesansvarig

Göran Holm

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 76

E-post: goran.holm@kfs.net