Energi

Energiföretagen utgör den största gruppen inom KFS. De producerar, överför och distribuerar ledningsbunden energi i form av el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas samt IT-kommunikation.

Avtal

 

BRANSCHRÅD 

Sylvia Michel, ordförande
Kraftringen Energi AB, Lund

Eva Lindberg, sekreterare
Skellefteå Kraft AB

Per Allerth 
Västervik energi & Miljö AB

Per Dahlberg 
Falu Energi & Vatten AB

Tomas Eriksson
Affärsverken AB, Karlskrona

Jessica Fredson
Ystad Energi AB

Magnus Jacobsson
Skara Energi AB

Anneli Sjömark
Luleå Energi AB

Branschansvariga förhandlare

Oskar Pettersson

Kontakta områdesansvarig

Oskar Pettersson

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 58

E-post: oskar.pettersson@kfs.net

Göran Holm

Göran Holm

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 76

E-post: goran.holm@kfs.net