Fastighet och Näringsliv

KFS fastighetsföretag svarar för fastighetsförvaltning med uthyrning, drift och underhåll eller lokalisering och utveckling av industriell verksamhet i kommunerna.

Avtal

 

BRANSCHRÅD

Lars Mauritzson, ordförande
Fabs AB, Alingsås

Helena Andersson, sekreterare
Business Region Göteborg AB

Peter Clemin
SKIFU, Sundsvall

Peter Jakobson
BOKAB, Kungälv

Andreas Tengelin
Veolia FM AB, Stockholm

Anders Torslid
Trollhättans Tomt AB

Vill du veta mer?

Oskar Pettersson

Kontakta områdesansvarig

Oskar Pettersson

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 58

E-post: oskar.pettersson@kfs.net