Musei- och arkeologisk verksamhet

Företag inom kulturarvssektorn bedriver museiverksamhet respektive arkeologisk uppdragsverksamhet.

Avtal

Avtal 16 Musei- och arkeologisk verksamhet

Avtal 16 Förhandlingsprotokoll Musei- och arkeologisk verksamhet Kommunal

Avtal 16 Förhandlingsprotokoll Musei- och arkeologisk verksamhet Vision och förtecknade Saco-förbund

Avtal 16 Förhandlingsprotokoll Bilaga 2 Arbetsgrupper

Avtal 16 Förhandlingsprotokoll Bilaga 3 Företag

Branschråd

Stefan Elgh, ordförande 
Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås

Odile Lekberg, sekreterare
Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås

Henrik Zipsane
Stiftelsen Jamtli, Östersund

Anders Jansson
Skellefteå Museum AB, Skellefteå

Lennart Johansson 
Kulturparken Småland AB, Växjö

Thomas Järliden
Bror Hjortstiftelsen, Uppsala

 


Skicka ett mail eller ring Giggi Langlet på 08-556 009 55