Musei- och arkeologisk verksamhet

Företag inom kulturarvssektorn bedriver museiverksamhet respektive arkeologisk uppdragsverksamhet.

Avtal

Branschråd

Stefan Elgh, ordförande 
Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås

Odile Lekberg, sekreterare
Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås

Henrik Zipsane
Stiftelsen Jamtli, Östersund

Anders Jansson
Skellefteå Museum AB, Skellefteå

Lennart Johansson 
Kulturparken Småland AB, Växjö

Thomas Järliden
Bror Hjortstiftelsen, Uppsala

Har du några frågor?

Giggi Langlet

Kontaktperson

Giggi Langlet

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 55

E-post: giggi.langlet@kfs.net