Parkering

Företagen med parkeringsverksamhet svarar för kommunernas samlade trafik- och parkeringspolitik. Företagen är ansvariga för parkeringshus, garage och ytparkering.

Avtal

 

BRANSCHRÅD

Håkan Gustafsson, ordförande
Umeå Parkerings AB

Ulla Segerstedt, sekreterare
Umeå Parkerings AB

Göran Jäverbrink
Mölndal Parkerings AB

Christian Rockberger
Stockholm Parkering AB

Vill du veta mer?

Diana Håkansson

Kontakta områdesansvarig

Diana Håkansson

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 67

E-post: diana.hakansson@kfs.net