Parkering

Företagen inom parkering svarar för kommunernas samlade parkeringsverksamhet. De är ansvariga för parkeringshus, garage och ytparkering.

Avtal

 

Branschråd

Håkan Gustafsson, ordförande
Umeå Parkerings AB

Ulla Segerstedt, sekreterare
Umeå Parkerings AB

Elin Pietroni
Umeå Parkerings AB

Göran Jäverbrink
Mölndal Parkerings AB

Christian Rockberger
Stockholm Parkering AB

 


Skicka ett mail eller ring Diana Håkansson på 08-556 009 67