Trafik

Företagen inom trafik är utförare av kollektivtrafik och består i huvudsak av bussbolag.

Förutom Arbetsgivardelegationen nedan har branschen även ett Arbetsgivarråd där samtliga medlemsföretag ingår.

Avtal

 

 

Arbetsgivardelegation

Peter Liss, ordförande

Västerås Lokaltrafik AB

Jonas Skovgaard

Gamla Uppsala Buss

 


Skicka ett mail eller ring Anna Steen på 08-556 009 57