Trafik

Företagen inom trafik är utförare av kollektivtrafik och består i huvudsak av bussbolag.