Trafik

Företagen inom trafik är utförare av kollektivtrafik och består i huvudsak av bussbolag.

Förutom Arbetsgivardelegationen nedan har branschen även ett Arbetsgivarråd där samtliga medlemsföretag ingår.

Avtal

 

 

Arbetsgivardelegation

Peter Liss, ordförande
Västerås Lokaltrafik AB

Claes-Göran Alm
Gamla Uppsala Buss AB

 


Skicka ett mail eller ring Anna Steen på 08-556 009 57