Trafik

Trafikföretagen är i huvudsak bussbolag och branschen har förutom Arbetsgivardelegationen nedan även ett Arbetsgivarråd där samtliga medlemsföretag ingår.

Avtal

 

 

ARBETSGIVARDELEGATION

Peter Liss, ordförande
Västerås Lokaltrafik AB

Claes-Göran Alm
Gamla Uppsala Buss AB

Vill du veta mer?

Anna Steen

Kontakta områdesansvarig

Anna Steen

Förhandlingschef

Telefon: 08-556 009 57

E-post: anna.steen@kfs.net