Trafik

Företagen inom trafik är utförare av kollektivtrafik och består i huvudsak av bussbolag.

Förutom Arbetsgivardelegationen nedan har branschen även ett Arbetsgivarråd där samtliga medlemsföretag ingår.

Avtal

2017

 Se nyheter i avtal 17 i menyn till höger

2016

2013

 

Arbetsgivardelegation

Peter Liss, ordförande

Västerås Lokaltrafik AB

Jonas Skovgaard

Gamla Uppsala Buss

 


Skicka ett mail eller ring Anna Steen på 08-556 009 57