VA

VA-företagen svarar för produktion och distribution av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt nyanläggning, drift och underhåll av VA-anläggningar.

Avtal

 

 

Branschråd

Anna Linusson, ordförande
Svenskt Vatten, Stockholm

Maria Appel, sekreterare
Roslagsvatten AB, Åkersberga

Tomas Blomqvist
Umeå Vatten och Avfall AB

Sigrid De Geyter
Uppsala Vatten och Avfall AB

Per Fremark
Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bromölla

Anna Lövsén
Tekniska Verken i Linköping AB

Krister Schultz
Stockholm Vatten och Avfall AB

Carl-Olof Zetterman
Syvab, Grödinge

 


Skicka ett mail eller ring till Göran Holm på 08-556  009 76