Vård och Omsorg

KFS-företagen inom Vård och Omsorg svarar för verksamheter riktade till bland annat ungdomar och vuxna missbrukare. Vidare finns företag inom psykiatrin, äldre- och handikappomsorg samt mödravård.

Avtal 

 

BRANSCHRÅD

Niels Elvhammar, ordförande
VOB Syd AB, Växjö

Jennie Börjhagen, sekreterare
VOB Syd AB, Växjö


Katarina Ahlqvist

Gryning Vård AB, Göteborg

Peter Boudin

Säviks behandlingshem, Säter

Mari Eriksson
Famntaget Omsorg AB, Stockholm

Ramona Grapenhielm
Vårdförbundet Sörmland, Vingåker

Ann-Sofie Ström

Kommunsamverkan Cura individutveckling, Karlshamn

Per Törnvall
AB Vårljus, Solna

Vill du veta mer?

Per Sjödin

Kontakta områdesansvarig

Per Sjödin

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 61

E-post: per.sjodin@kfs.net