Medlemsavgift 2017

Årsavgift till KFS

KFS årsstämma i Västerås 2016 beslutade att sänka årsavgiften för år 2017 från 0,31 % av medlemsföretagets totalt utbetalda bruttolön föregående år, till 0,30%. Minimiavgiften är 6.000 kronor, maximalt 13 prisbasbelopp.

Avgift till KFS-företagens Trygghetsfond

Styrelsen beslutade i september 2016 att avgiften för 2017 är oförändrad 0,25 % av företagets lönesumma. Denna avgift gäller för nytillkomna företag; det innebär att full avgift ska erläggas för de första tolv månaderna.

Medlemsföretag sedan tidigare betalar en avgift för 2017 med 0,10 % av företagets lönesumma.