Nyheter

Här hittar du nyheter från KFS.

 • Luleå Energi stärker varumärket och affären genom kompetensförsörjning

  Luleå Energi har enligt Svenskt Kvalitetsindex haft energibranschens nöjdaste kunder tio år i rad. För att bevara detta kundförtroende och uppnå sina mål behövs kompetenta medarbetare och energibolaget arbetar därför bland annat med strategisk kompetensförsörjning.

 • Lönestatistik 2017

  KFS lönestatistik för 2017 finns nu publicerad på våra medlemssidor. Tack till alla medlemsföretag som svarat! Resultatet baseras på uppgifter från 29375 individer från 467 KFS-företag. Svarsfrekvensen motsvarar 96 % av antalet anställda KFS medlemsföretag och 90% av medlemsföretagen.

 • Vi söker förhandlare till Pacta/KFS – framtidens arbetsgivarorganisation!

  Pacta och KFS går nu samman och bildar en gemensam arbetsgivarorganisation. Vi erbjuder dig som förhandlare en unik chans att vara med på resan och att forma en ny arbetsgivarorganisation. Välkommen med din ansökan redan idag!

 • Kompensation för sänkt tjänstepension gäller även tidigare anställda i KFS medlemsföretag

  Pacta och SKL har beslutat att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. De pensionärer som fått tjänstepensionen reducerad 2018 kommer att få en tillfällig kompensation som motsvarar nivån för 2017. Detta gäller även för KFS berörda medlemsföretag och deras före detta medarbetare.

 • CEEP CSR Label 2018

  CEEP CSR Label är en europeisk utmärkelse som beviljas företag som framgångsrikt lyckats integrera CSR i sin verksamhet. Etiketten visar att man är ett företag som tar socialt och etiskt ansvar. 2018 hålls CEEP CSR Label-ceremonin i Stockholm den 11 december. Ansökan görs i två steg där man börjar med en självbedömning via ett verktyg på nätet - detta verktyg öppnade den 1 februari och sista dag för självbedömning är den 25/5. Hittills har tre medlemsföretag lyckats få etiketten för sitt utmärkta arbete med CSR: Stockholm Vatten, Fyrishov och Kraftringen. Är ni nästa företag som får utmärkelsen? Läs mer och påbörja ansökan redan idag!

 • NYHET! Den 1 februari lanserar vi servicetelefonen

  Från och med den 1 februari kan du även nå oss på vår servicetelefon. Varje vardag kl 09.00-12.00 finns det alltid en förhandlare tillgänglig för rådgivning. I första hand kan du som medlem även i fortsättningen ringa direkt till din personliga förhandlare för branschspecifika frågor. Servicetelefonen är en utökning av kontaktvägarna in till vår medlemsservice. Numret är 08-452 75 20 och gäller för alla medlemmar i den nya arbetsgivarorganisationen som bildas av KFS och Pacta. Välkommen med ditt samtal!

 • KFS beviljas statsbidrag från Arbetsförmedlingen

  [Pressmeddelande]

  KFS har efter en gemensam ansökan med Kommunal och Seko beviljats 520.000 kronor i främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Bidraget ska användas till att vidareutveckla och skala upp arbetet med att skapa enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

 • Förändring i Trygghetsfondens verksamhet från den 1 mars 2018

  Trygghetsfondens styrelse har beslutat om en förändring av Trygghetsfondens verksamhet till att omfatta stöd även till uppsagda på grund av personliga skäl beroende av sjukdom/ohälsa. Det innebär i sin tur att ersättningsnivån på kompletterande sjukpenning sänks.

 • Lämna årsuppgifter inför 2018

  Tack alla ni medlemmar som lämnat in era årsuppgifter! För er som ännu inte återkommit finns fortfarande chans att göra det fram till och med den 2 februari.

 • Platser kvar till vårens GDPR-utbildningar

  Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, träder i kraft 25 maj och innebär stora förändringar kring hur personuppgifter får lagras och användas. Med vår endagskurs får du koll på grundbegrepp och kan förbereda dig för de centrala regler som kan komma att beröra din verksamhet.