Arkiv

 • Integration, mångfald och stärkt företagskultur på Sundsvall Elnät och ServaNet

  Som kommunägt bolag ligger det i Sundsvall Elnäts intresse att bidra med integrationsstärkande insatser för att hjälpa kommunen nå de mål som satts upp kring integration och mångfald. Bolaget har därför tillsammans med ServaNet öppnat upp och förberett för att ta emot nyanlända praktikanter och samtidigt förbättra företagskulturen i organisationen. HR-chefen Kristina Blombäck och konsulten Kristina Lockner berättar om hur de gått till väga.

 • Öppettider under påskveckan

  Under påskveckan har kansliet avvikande öppettider. På skärtorsdagen den 29/3 stänger vi kl. 12.00 för att öppna åter som vanligt den 3/4. Vi vill passa på att önska er alla en glad påsk!

 • allahelgona

  Avvikande öppettider under alla helgons afton

  Fredagen den 3/11 har kansliet öppet kl. 08:00-12:00.

 • Vi ses på Kvalitetsmässan

  Den 14-16 november medverkar vi tillsammans med Pacta på Kvalitetsmässan i Svenska Mässan, Göteborg. Som medlem får du gratis inträde!

 • Den nya arbetsgivarorganisationen söker ny vd

  Pacta och KFS går samman den 1 januari 2018 och visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam arbetsgivarorganisation som stärker medlemsföretagens konkurrenskraft. Är du rätt person att bli organisationens första VD?

 • Nytt avtal har träffats mellan KFS och Saco för branschen Trafik

  [Pressmeddelande]

  KFS och Saco har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Trafik som gäller för perioden 2017-10-01 till och med 2020-09-30. Avtalet innehåller inte några centralt angivna löneökningsnivåer.

 • Nytt avtal har träffats mellan KFS och Kommunal för branschen Trafik

  [Pressmeddelande]

  ​KFS och Kommunal har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Trafik som gäller för perioden 2017-10-01 till och med 2020-09-30. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 588, 601 och 586 kr respektive år.

 • Från motgång till framgång – så lyckades Matlaget i Gällivare

  Matlaget i Gällivare vann i maj KFS pris för affärsmässig samhällsnytta - men vägen dit har inte varit lätt. I den här filmen berättar de om hur de med rätt ledarskap och innovativa processer kunde vända svåra utmaningar till framgång.

 • Grattis Mälarenergi till årets bästa hållbarhetsredovisning

  Aktuell Hållbarhet utser varje år ”Bästa hållbarhetsredovisning”. Efter att juryn granskat över 300 hållbarhetsredovisningar vann Mälarenergi i kategorin Icke vinstdrivande organisationer.

 • Nyhet! Utbildning i språkutveckling på arbetsplatsen

  Under hösten 2017 erbjuder vi en vidareutbildning i handledning för dig som vill skapa ett klimat där alla trivs och stödja en person i utvecklingen av sitt yrkesspråk. Workshopen har fokus på företagskultur och att lära ut yrkesspråk till någon som inte har svenska som modersmål. Utbildningen ges i Stockholm den 30 oktober, Karlskrona den 7 november samt Gävle den 29 november. Anmäl dig redan idag!

 • Handledning på Affärsverken: Ett hedersuppdrag att få introducera till den kultur vi valt

  KFS Handledarutbildning är ett verktyg som vi erbjuder våra medlemmar för bättre introduktion, samhällsnytta och framgång i verksamheterna. Affärsverken i Karlskrona är ett av de företag som tagit möjligheten att förbättra sitt handledarskap genom att gå den uppskattade utbildningen.

 • Pacta + KFS = Sant

  Pacta och KFS börjar arbeta tillsammans den 1 januari 2018 och visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam arbetsgivarorganisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Tillsammans utgör vi det självklara valet av arbetsgivarorganisation som levererar bästa möjliga service till våra medlemmar. Vår gemensamma resa börjar nu – gör oss sällskap!

 • ​Styrelse för det nya servicebolaget i KFS och Pacta utsedd

  [Pressmeddelande]

  Vid gårdagens extra bolagsstämma i Pactarb AB beslutades om ny bolagsstyrelse för den nya arbetsgivarorganisationen som skapas genom en sammanslagning av Pacta och KFS. Styrelsen beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

 • Nya avtal tillgängliga digitalt

  Nu finns avtalen för branscherna Besöksnäring, Energi, Flygplatser, Läns- och regionmuseer, Parkering samt Vård och Omsorg tillgängliga digitalt som PDF på respektive branschsida.

 • Kraftringen får pris för sin parlör för nyanlända energiexperter

  Grattis till vår medlem Kraftringens energiingenjör Basel Taleb som igår tog emot pris av Herbert Felixinstitutet vid Eslövs Näringslivsgala för sitt arbete med att fram en språkparlör för nyanlända energiexperter!

 • Ny pensionsexpert för KFS medlemmar

  Erik Lardenäs, förhandlare på Pacta, tar från och med 1 september över pensions- och försäkringsfrågorna från Per Sjödin som slutade på KFS den 31 augusti.

 • Ulf Olsson blir ny ordförande i Pacta

  Under måndagen stod det klart att Ulf Olsson efterträder Heléne Fritzon som ordförande i Pacta. Heléne lämnade uppdraget i somras då hon utsågs till migrations- och biträdande justitieminister. Ulf Olsson tar nu över ordföranderollen, mitt uppe i fusionsarbetet mellan Pacta och KFS.

 • Nu har genomförandeprocessen av samgående mellan KFS och Pacta startat

  Efter medlemmarnas beslut på årsstämmorna i våras om att man är för ett sammangående med Pacta har genomförandeprocessen nu tagit fart. Den 1 januari 2018 kommer de båda organisationerna formellt att gå samman och hösten kommer därför att präglas av förberedelser inför detta. Som medlem i KFS är det bra att veta vad som nu sker i olika steg.

 • Senaste nytt från Avtal 2017

  Nu börjar avtalen bli färdiga för tryck och publiceras digitalt som pdf under slutet av augusti/början av september. I takt med att de blir klara hittar ni avtalen på webbplatsen under respektive branschsida samt på sidan Trycksaker. Alla medlemsföretag får dessutom ett antal tryckta exemplar distribuerade direkt från tryckeriet.

 • Gunnebo nominerat till internationellt trädgårdspris

  KFS medlem Gunnebo Slott och Trädgårdar har som enda svenska park blivit nominerad till European Award for Ecological Gardening 2017 i kategorin Besöksträdgårdar för sin hållbara och ekologiska trädgårdsskötsel.