Arkiv

 • allahelgona

  Avvikande öppettider under alla helgons afton

  Fredagen den 3/11 har kansliet öppet kl. 08:00-12:00.

 • Så rekryterar Famntaget Omsorg smartare

  KFS erbjuder stöd och verktyg för att medlemsföretagen ska kunna gå utanför boxen och rekrytera bredare – och smartare. Kompetensbehovet tillgodoses, samtidigt som fler kan komma in på arbetsmarknaden. Ett av de företag som lyckats med sin rekrytering med hjälp av KFS verktyg är Famntaget Omsorg. – Det ger mycket att ha flera olika kulturer representerade, säger Famntagets vd Mari Eriksson.

 • Nytt avtal har träffats mellan KFS och Kommunal för branschen Besöksnäring

  [Pressmeddelande]

  KFS och Kommunal har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Besöksnäring som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 550, 590 och 600 kr respektive år.

 • KFS servicechef Annelie Hedenström går i pension

  Den 31 maj hade vi avtackning för vår servicechef Annelie Hedenström som efter 12 år på KFS nu valt att gå i pension. Hon efterträds av Pia Saajakari från och med den 1 juni.

 • KFS och Kommunal

  Nytt från avtalsrörelsen: KFS tecknar avtal med Kommunal

  KFS och Kommunal har nu tecknat flera avtal i årets avtalsrörelse. Avtalen följer märket på 6,5 % på tre år och innehåller några nyheter. Det är nu möjligt att återföra allmän övertid om övertiden kompenserats med ledighet. Medarbetare har möjlighet att växla semestertillägget mot fler lediga dagar. Vidare ökar möjligheten att minska kostnaderna för sjukfrånvaro.

 • Nytt avtal har träffats mellan KFS och Kommunal för Återvinningsbranschen

  [Pressmeddelande]

  KFS och Kommunal har idag kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Återvinning som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 2,1, 2,2 och 2,2 % respektive år.

 • Nytt avtal har träffats mellan KFS och Kommunal för branschen Läns- och regionsmuseer

  [Pressmeddelande]

  KFS och Kommunal har idag kommit överens om ett nytt treåriga avtal för Läns- och regionsmuseer som gäller för perioden 2017-04-01- 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 540, 550 och 560 kr respektive år.

 • Nytt avtal har träffats mellan KFS och Kommunal för branschen Musei- och arkeologisk verksamhet

  [Pressmeddelande]

  KFS och Kommunal har idag kommit överens om ett nytt treåriga avtal för Musei- och arkeologisk verksamhet som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 540, 550 och 560 kr respektive år.

 • Nytt avtal har träffats mellan KFS och Kommunal för branschen Vård och Omsorg

  [Pressmeddelande]

  KFS och Kommunal har idag kommit överens om ett nytt avtal för Vård och Omsorg som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på 36 månader.

 • Nytt avtal har träffats mellan KFS och Kommunal för VA-branschen

  [Pressmeddelande]

  ​KFS och Kommunal har idag kommit överens om ett nytt treårigt avtal för VA som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 606, 648 och 662 kr respektive år.

 • Nytt avtal har träffats mellan KFS och Kommunal för branschen Konsult och Service

  [Pressmeddelande]

  KFS och Kommunal har idag kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Konsult och Service som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 550, 567 och 580 kr respektive år.

 • Nytt avtal har träffats mellan KFS och Kommunal för branschen Parkering

  [Pressmeddelande]

  KFS och Kommunal har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Parkering som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 2,1, 2,2 och 2,2 % respektive år.

 • Nytt avtal har träffats mellan KFS och Kommunal för branschen Fastighet och Näringsliv

  [Pressmeddelande]

  ​KFS och Kommunal har idag kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Fastighet och Näringsliv som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 550, 573 och 573 kr respektive år.

 • Vakin rekryterar för framtiden

  Genom att bredda rekryteringsbasen finns det flera sätt att hitta rätt kompetens. Ett gott exempel på hur man kan arbeta strategiskt med detta är KFS medlemsföretag Vakin som sedan flera år tillbaka tagit emot praktikanter som behöver komma in på arbetsmarknaden.

 • Öppettider under försommarens helg- och klämdagar

  Här kan du ta del av våra öppettider under Kristi himmelsfärd och nationaldagen.

 • Dags för en andra omröstning om KFS framtid

  Den 19 juni är det dags för ytterligare en medlemsomröstning om att bilda en ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Precis som vid ordinarie årsstämma går det bra rösta på plats eller via fullmakt. Allt underlag har i dagarna skickats ut till samtliga medlemsföretag. Beslutsunderlagen finns även på webben under kfs.net/framtid. Återigen är det viktigt att så många som möjligt av KFS medlemsföretag röstar.

 • Matlaget i Gällivare vinner KFS-priset 2017

  [Pressmeddelande]

  ​Matlaget i Gällivare är årets vinnare av KFS-priset för affärsmässig samhällsnytta för sitt engagerade arbete med långsiktig hållbarhet. Priset delades ut under en ceremoni på de pågående KFS-dagarna i Umeå.

 • HEMAB - årets andrapristagare av KFS-priset

  [Pressmeddelande]

  ​Härnösand Energi & Miljö, HEMAB, är 2017 års andrapristagare av KFS-priset som lyfter särskilda insatser för affärsmässig samhällsnytta. Priset delades under KFS-dagarna i Umeå. I motiveringen uppmärksammas det proaktiva och framtidsinriktade arbete som företaget bedriver för miljömässig och social hållbarhet.

 • KFS medlemmar röstar för att skapa en ny nationell arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta

  KFS har idag genomfört en omröstning om att skapa en helt ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. 83,2% röstade för, vilket innebär att första steget mot en sammanslagning nu är taget. Nästa omröstning sker under en ny stämma den 19 juni i Stockholm.

 • ​KFS medlemmar röstar för att skapa en ny nationell arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta

  [Pressmeddelande]

  KFS har idag genomfört en omröstning om att skapa en helt ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. 83,2% röstade för, vilket innebär att första steget mot en sammanslagning nu är taget. Nästa omröstning sker under en ny stämma den 19 juni i Stockholm.