Handledare

Bli en bättre handledare – platser kvar till vårens utbildningsdagar

Under våren anordnar vi kostnadsfria utbildningsdagar runt om i landet. Utbildningen hjälper dig att bli en riktigt bra handledare utifrån ditt företags behov, och den strukturerade introduktionen du kommer kunna ge gör att nya medarbetare snabbare kommer in i verksamheten. Fördelarna är många – anmäl dig och bli en bättre handledare du med.

Runt om i landet erbjuder vi utbildningsdagar för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra handledare, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situationer. Du får även stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare.

I vår anordnar vi utbildningsdagar i

Inför utbildningsdagen vill vi att du genomför en webbutbildning. Den är lättsam och uppdelad i nio moduler så att du kan ta den i din egen takt. Här kan du läsa mer och registrera dig till webbutbildningen >

 

Välkommen!

 

Handledarutbildning – stöd för smart rekrytering

KFS handledarutbildning stödjer medlemsföretagen i introduktion av nya medarbetare. Fördelarna med en strukturerad handledning är många. Företagen kan rekrytera bredare och smartare och den nyanställde kommer snabbare in i arbetsuppgifterna. Den som handleder växer i sin yrkesroll och det blir lättare att identifiera framtida ledare. Det arbetsplatsförlagda lärandet och kompetensutvecklingen ökar.

Läs mer här om KFS arbete för en inkluderande arbetsmarknad där Handledarutbildningen är ett konkret verktyg som erbjuds till våra medlemsföretag.