ceep

Ansök om CEEP CSR-Label 2016

KFS arbetar för att våra medlemsföretag ska ta utvecklingen ett steg längre mot hållbarhet och CSR. Ett bra sätt är att ansöka om CEEP CSR Label. Nu öppnas ansökan för 2016.

CEEP-CSR Label är den enda CSR-certifieringen på europeisk nivå som är utformad särskilt för de företag som levererar samhällsnyttiga tjänster. Utmärkelsen beviljas företag som tar socialt och etiskt ansvar och framgångsrikt lyckats integrera Corporate Social Responsibility i sin verksamhet.

Hittills har två av KFS medlemsföretag lyckats få etiketten: Stockholm Vatten och Fyrishov. Ta chansen ni med och ansök om utmärkelsen!

Vinnare av 2014 års CEEP CSR Label: Från Sverige KFS-medlemmarna Fyrishov och Stockholm Vatten

Läs mer här >>

Översättning av CEEP:s pressmeddelande från den 21/12 2015 >>