Basbelopp för 2017

Prisbasbeloppet för 2017 är fastställt till 44 800 kr (2016: 44 300 kr). Prisbasbeloppet används bland annat till att bestämma högsta nivån för sjukpenninggrundande inkomst och för vilka inkomster som kompletterande föräldrapenningen ska betalas ut enligt branschavtalet.Basbeloppen fastställs varje år och används både i ersättningar i lag och branschavtal.