Dags att rösta

Dags för en andra omröstning om KFS framtid

Den 19 juni är det dags för ytterligare en medlemsomröstning om att bilda en ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Precis som vid ordinarie årsstämma går det bra rösta på plats eller via fullmakt. Allt underlag har i dagarna skickats ut till samtliga medlemsföretag. Beslutsunderlagen finns även på webben under kfs.net/framtid. Återigen är det viktigt att så många som möjligt av KFS medlemsföretag röstar.

Vi hoppas att du som medlem återigen tar tillfället i akt att göra din röst hörd i denna viktiga fråga om KFS framtid, säger Monica Ericsson, vd på KFS.

Den ordinarie årsstämman som genomfördes den 17 maj i Umeå resulterade i att 83,2% röstade ja till att bilda en ny organisation tillsammans med Pacta. Enligt KFS stadgar krävs två på varandra följande stämmor för att beslutet ska kunna genomföras.

Tid och plats för stämman: 19 juni kl 13-15, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, lokal: Atlanta. ANMÄL DIG HÄR >Vill du veta mer

Monica Ericsson

Kontaktperson

Monica Ericsson

VD

Telefon: 08-556 009 51

E-post: monica.ericsson@kfs.net

Christina Lingdén

Christina Lingdén

Kommunikationschef

Telefon: 08-556 009 62

E-post: christina.lingden@kfs.net