Förändringar i tillsvidareavtal klart med Vision

[Pressmeddelande]

KFS har kommit överens med Vision om förändringar i tillsvidareavtalen för branscherna Energi, VA, Återvinning, Parkering, Fastighet och näringsliv, Konsult och service, Läns- och regionmuseer, Trafikhuvudmän och Utbildning.

- Vi är nöjda med förändringarna då de innebär anpassning till företagens verksamheter. Det kommer att gynna våra medlemsföretag i deras dagliga arbete, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

KFS och Vision har bilagt en kommentar från de centrala parterna om hur ett processlöneavtal ska fungera. Denna ska vara ett stöd till de lokala parterna i lönebildningsprocessen på företagen.

- Nu arbetar vi vidare med att utveckla tillsvidareavtalen, säger KFS förhandlingschef Anna Steen

Avtalen publiceras på www.kfs.net.

För mer information kontakta:

Anna Steen, t f förhandlingschef, anna.steen@kfs.net, tel: 08-556 009 57