Industriavtalet klart

Industriavtalet är klart och parterna är överens. Avtalet är treårigt och innebär ett avtalsvärde på 6,5 procent. Avtalet slöts efter att parterna svarat ja på de opartiska ordförandens slutliga hemställan.
- Vi är glada att märket innebär ett treårsavtal vilket medför en stabil löneutveckling. Vad gäller övriga delar av märket har vi inte analyserat klart vad det innebär för KFS förhandlingar, säger KFS tf förhandlingschef Anna Steen.

I och med att märket nu är fastställt kan även KFS avtalsförhandlingar gå in i en mer aktiv fas. Förhandlingstillfällen är utsatta med parterna under april och maj. Vi rapporterar löpande kring det som händer på denna sida.