VP 2016

KFS Verksamhetsplan för 2016

För att göra KFS uppdrag och profil tydligare står vi inför ett vägval. Så att vi ännu starkare kan hävda den Affärsmässiga samhällsnyttans betydelse för samhällsutvecklingen. Det skriver vd Monica Ericsson i förordet till årets verksamhetsplan som nu är på väg ut till alla medlemsföretag. Ta gärna del av vad KFS gör och står för, framför allt är vi stolta över att konkret lyfta vad våra medlemsföretag gör för att få vardagen att fungera ännu bättre.

Här kan du ta del av KFS Verksamhetsplan 2016 (pdf)

Verksamhetsplanen skickas även ut till alla medlemsföretag under första veckan i februari. 

Vill du beställa fler ex? Kontakta Christina Lingdén

Vill du veta mer

Christina Lingdén

Kontaktperson

Christina Lingdén

Kommunikationschef

Telefon: 08-556 009 62

E-post: christina.lingden@kfs.net