handledarutbildning

KFS lanserar ny handledarutbildning

Nu lanserar KFS en helt ny handledarutbildning som ska stödja medlemsföretagen när nya medarbetare introduceras på arbetsplatsen.
– Utbildningen är ett led i vårt inkluderingsarbete med målet att stödja våra medlemsföretag i introduktionen av nya medarbetare. Genom det bidrar vi till att fler personer, såväl unga som nyanlända, introduceras och inkluderas i yrkeslivet, säger Monica Ericsson, vd på KFS.

Utbildningen består av tre delar:

  • Webbutbildning för handledare.
  • Handbok med praktiska mallar och checklistor.
  • Regionala utbildningsdagar med utbyte av erfarenheter.

Handledarutbildningen skapar nya möjligheter
Utbildningen hjälper medarbetarna att bli bra handledare utifrån företagets behov. Med en strukturerad introduktion kan nya medarbetare snabbare komma in i jobbet, vilket sparar tid, energi och pengar för arbetsgivaren.

– Utbildningen formar en enhetlig handledning på arbetsplatsen. Genom trygga handledare skapas en inkluderande arbetsplats med en mångfald av medarbetare. Vi tror också att handledarskapet kan ge nya chanser att hitta framtida ledare, samtidigt som statusen för rollen ökar. säger Conny Larsson, projektledare på KFS.

Projektet har delvis finansierats genom statsbidrag från Skolverket för utveckling av kvaliteten i det lärande på arbetsplatser som sker inom ramen för yrkesintroduktionsavtal under 2016. Läs mer på www.kfs.net/handledarutbildning

Vill du veta mer

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Konsult

Telefon: 08-556 009 78

E-post: conny.larsson@kfs.net