Annelie Hedenström och Pia Saajakari

KFS servicechef Annelie Hedenström går i pension

Den 31 maj hade vi avtackning för vår servicechef Annelie Hedenström som efter 12 år på KFS nu valt att gå i pension.

I sin roll som servicechef har Annelie ansvarat för service, reception, vaktmästeri och utbildningsadministration. Dessa ansvarsområden tas över av vår ekonomi- och löneadministratör Pia Saajakari som från och med den 1 juni är verksamhetsledare för servicegruppen.

Under sommaren kommer Pia ha parallella roller tills att hennes efterträdare inom ekonomi, Marie Borggren, börjar i augusti.