MAtlaget

Matlaget i Gällivare - ett föredömligt mångfaldsföretag

För 15 år sedan skämdes folk för att jobba på Matlaget. Idag lyfts företaget fram som föredöme i Gällivare kommuns satsning Faceofgellivare. Medarbetarna trivs otroligt bra. Och matsalen, som förr endast var för sjukhuspersonal, är idag en av Gällivares mest populära lunchrestauranger, dit allmänheten har hittat. Nyckeln heter mångfald.

- Här spelar det ingen roll om man är man, kvinna, hen, svart eller vit. Vi utgår ifrån att se människan i varje anställd. Med rätt resurser och möjligheter i en trygg och lekfull miljö kan alla utvecklas. Det har varit vår ledstjärna långt innan ordet mångfald blev ett yttre krav, berättar Matlagets vd Ann-Cathrine ”Anki” Haglund som arbetat i företaget sedan 2001, dock inte som VD hela tiden.

Idag har nästan 40 procent av Matlagets medarbetare någon typ av funktions- eller språksvårighet. En knapp tredjedel är män, och förra årets uttag av föräldraledighet och vård av barn gjordes till 100 procent av tre män – i denna mycket kvinnodominerade bransch. Styrelsen består av 60 % kvinnor och 40 % män.

Samarbete med Arbetsförmedlingen, Samhall och skolan

De flesta nya kommer in via Arbetsförmedlingen eller IN Gellivare. Många sådana arbeten har tidigare varit väldigt isolerade, typ i diskrum!

- Vansinnigt, i dag jobbar vi tillsammans. Men det har krävts tålamod att brottas mot fördomar. Vi i ledningen har inte gett vika för skitsnack, utan försöker se saker från andra sidan och hur vi kan hjälpas åt att ta emot människan, berättar Anki. Vi vann. Nu fungerar det jättebra.

Sedan två år köper Matlaget disktjänster av Samhall för att frigöra kompetens till produktionen. Samarbetet ledde till nominering både till Årets eldsjäl och Årets företag.

Inledningsvis förekom snack bland personalen att Matlaget anställde funktionsnedsatta för att de hade en fördelaktig prislapp.

- Men efter att ha diskuterat våra skyldigheter som arbetsgivare och visat på vilken dynamik det ger oss i företaget, har detta upphört. Många säger att det är det bästa vi har gjort, säger Anki och hänvisar till skyhöga värden i förra årets trivselundersökning, höjt engagemang och stolthet, mer skratt och glädje i arbetslaget. Liksom ökad försäljning.

Tid att vänja sig vid varandra

Samtliga nya får starta med arbetspraktik, några dagar eller en längre tid, beroende på varje individs utgångsläge. Nya medarbetare och buller och stress i köket kan upplevas olika och för att bli en i teamet krävs att både befintlig personal och den nya känner sig trygg med arbetet. Alla får sin chans och tillsammans utvärderas en eventuell fortsättning eller anställning.

- Det är naturligt att vara misstänksam mot det okända i början. Men när vi får tid att vänja oss vid att ”så här är hen och så här är jag” kan vi göra medvetna val, och då brukar det gå jättebra. Vi går försiktigt fram och ger de nya tid att komma in i jobbet. Vi vill inte ta in för många nya samtidigt eller tvinga någon till något. Alla är ju här för att utföra ett jobb, och måste tycka att detta är en bra arbetsplats där de trivs med sina arbetskamrater, säger Ann-Cathrin.

Introduktionsutbildning och handledare

- Policys och dokument i all ära; men jag är emot hyllvärmare. Det är viktigare att det fungerar. Vi prövar oss fram, tar inte allt för allvarligt utan skojar med varandra. Vi har fördelen att arbeta i samma lokal så det går snabbt att träffas om det är något vi behöver prata om. Annars har vi våra dagliga snabba ”10-möten”.

Varje praktikant får en handledare som den nya får gå bredvid i upp till tre månader. I den obligatoriska introduktionsutbildningen poängteras allas lika värde, liksom vikten av att ta upp problem direkt med berörd person, att prata om det som är svårt och vända på perspektiven.

- NU är det jättepopulärt att få vara handledare. Först gav vi dem ekonomisk ersättning men det ledde bara till trista diskussioner om vem som gjort vad. Eftersom alla måste hjälpas åt för att det ska fungera, använder vi idag kollektiva belöningar - går på spa eller studiebesök tillsammans, har fester och får profilkläder.

Trygghet leder till nya initiativ

Under våren bildades Taste of Gällivare, med Matlaget som en av initiativtagarna. Tre medarbetare lagade asiatisk mat i en ICA-butik, serverade kunden och hjälpte till med råvaror och recept.

- Detta ledde till ett förslag att laga en Afrikansk buffé i Sjukhusrestaurangen. Det blev succé, knöktjockt med folk och jättestolt personal.

Nya idéer rasar in och snart gör Matlaget mat från andra länder förutom en riktig norrländsk Paltdag, då det ska rullas palt.  

- Idag är mångfald en självklarhet hos oss. Vi har byggt trygghet uppifrån och ned, och alla vågar prata med varandra, avslutar Anki. Detta spiller över i nöjda kunder, som ju också är av olika ursprung. Alla är inte uppfödda på pitepalt, klappgröt och julskinka.