Nu är vårens avtalsrörelse i hamn!

Efter en intensiv avtalsrörelse kan KFS t f förhandlingschef Anna Steen nu börja pusta ut. Tillsammans med KFS förhandlare har nu avtal inom samtliga KFS branscher tecknats, senast idag blev uppdateringarna av tillsvidareavtalen klara på tjänstemannasidan inom ett flertal branscher.