Nu har genomförandeprocessen av samgående mellan KFS och Pacta startat

Efter medlemmarnas beslut på årsstämmorna i våras om att man är för ett sammangående med Pacta har genomförandeprocessen nu tagit fart. Den 1 januari 2018 kommer de båda organisationerna formellt att gå samman och hösten kommer därför att präglas av förberedelser inför detta. Som medlem i KFS är det bra att veta vad som nu sker i olika steg.