Nytt avtal för Flygplatsavtalets bilaga för räddningstjänstpersonal

KFS och Seko har undertecknat nytt avtal för Flygplatsavtalets bilaga för räddningstjänstpersonal som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 2,1, 2,2 och 2,2 % respektive år. Mer information, nyheter i avtalet och förhandlingsprotokoll finns på www.kfs.net/flygplatser.