Nytt avtal har träffats mellan KFS och Kommunal för branschen Utbildning

[Pressmeddelande]

KFS och Kommunal har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Utbildning som gäller för perioden 2017-09-01 till och med 2020-08-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 530, 565 och 580 kr respektive år.

- Vi är nöjda med avtalet då det innehåller konkurrenskraftiga löneökningar i nivå med märket inom industrin. Det kommer att gynna våra medlemsföretag som verkar inom utbildningsbranschen, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

  • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
  • Möjlighet för anställda att byta semestertillägg mot ledighet införs
  • Arbetsgrupp om hälsofrämjande åtgärder.

- Det är roligt att vi slutit nytt Utbildningsavtal med Kommunal innan det nu gällande löpt ut, säger Anna Steen.

Avtalen publiceras på www.kfs.net/utbildning. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till medlemsföretagen inom bransch Utbildning efter sommaren.


För mer information kontakta:

Giggi Langlet, branschansvarig förhandlare på tel: 08-556 009 55, giggi.langlet@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net