Nytt avtal har träffats mellan KFS och Transport för branschen Återvinning

[Pressmeddelande]

KFS och Transport har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Återvinning som gäller för perioden 2017-04-11 till och med 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 2,1,2,2 och 2,2 % respektive år.

- Vi är nöjda med avtalet då det innehåller konkurrenskraftiga löneökningar i nivå med märket inom industrin. Det kommer att gynna våra medlemsföretag som verkar inom den aktuella branschen, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

  • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
  • Möjlighet till återföring av övertid införs
  • Möjlighet för anställda att byta semestertillägg mot ledighet införs

- Det är roligt att vi nu tecknat våra två avtal med Transport, säger Anna Steen.

Avtalen publiceras på www.kfs.net/atervinning. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till medlemsföretagen inom bransch Återvinning efter sommaren.

För mer information kontakta:

Göran Holm, branschansvarig förhandlare på tel: 08-556 009 76, goran.holm@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net