Så rekryterar Famntaget Omsorg smartare

KFS erbjuder stöd och verktyg för att medlemsföretagen ska kunna gå utanför boxen och rekrytera bredare – och smartare. Kompetensbehovet tillgodoses, samtidigt som fler kan komma in på arbetsmarknaden. Ett av de företag som lyckats med sin rekrytering med hjälp av KFS verktyg är Famntaget Omsorg.

– Det ger mycket att ha flera olika kulturer representerade, säger Famntagets vd Mari Eriksson.

I arbetet för en inkluderande arbetsmarknad är KFS roll att praktiskt stödja varje delmoment med handfasta redskap, så som handledarutbildning och språkutveckling. För Famntaget Omsorg har KFS fungerat som en länk mellan dem och Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter i Solna. Tack vare det nära samarbetet har Famntaget Omsorg kunnat rekrytera nyanlända som studerat till den kompetens som krävs för yrket.

I den här filmen får vi ta del av den lyckade processen och träffa två av de personer som Famntaget rekryterat; Mustafa och Matiyas. Vd:n Mari Eriksson berättar om hur de övervinner språkhinder och vikten av att se möjligheterna, och gruppledaren Amanda Fogelström delar med sig av sina erfarenheter utifrån sin roll som handledare.