Tibble gymnasium

Tibble Gymnasium - först i Sverige med traineeprogram för nya lärare

Med förhoppning om tryggare lärare, bättre utbildning för eleverna och en på sikt höjd yrkesstatus har Tibble gymnasium lanserat ett traineeprogram för nyexaminerade lärare. Satsningen startar i höst och har mött många positiva reaktioner.

Niklas Pålsson är vd för den koncern som Tibble gymnasium och Täby friskola ingår i.  Han är själv lärare och väl införstådd i yrket. Vid årsskiftet lanserade koncernen Sveriges första traineeprogram för nyexaminerade lärare. Programmet består av undervisning på 70 procent av tiden, resterande del ska ägnas åt bland annat ledarskapsutbildning, utvecklingsprojekt och att lära känna skolan. Dessutom tilldelas en mentor och en personlig utvecklingsplan.

Niklas PålssonNiklas Pålsson, vd Tibble Gymnasium och Täby Friskola
 

Varför gör ni den här satsningen?

- Det finns många skäl, men den viktigaste är att eleverna i alla årskurser kommer få träffa och arbeta med nyexaminerade lärare som tack vare programmet är lugnare, och kan växa in i rollen på ett sätt som gynnar eleverna. Eleverna ska vara de stora vinnarna såklart.

Vilken betydelse tror du att satsningen kommer ha för Tibble gymnasium?

- Stor betydelse. Bara sedan lanseringen har kulturen på skolan påverkats. Lärarna känner att vi är en skola i framkant, och de ser fram emot att ha de här hungriga lärarna som vill lära och ställa krav på dem. Det är roligt för dynamiken på arbetsplatsen. De nya lärarna kommer även få inblickar i de olika karriärsteg och utvecklingsmöjligheter som finns hos oss, något som vi hoppas leder till att de stannar längre i tjänsten.

Vilka reaktioner har ni fått på satsningen så här långt?

- Väldigt positiva från alla håll! Det är faktiskt få skolor som lägger någon nämnvärd resurs på nyanställda. Vi vill sticka ut. Vi är just nu ute på Stockholms universitet och studenterna uppskattar initiativet och säger att det är det här som har saknats.

Vad vill du säga till andra aktörer som nu kanske inspireras att ta samma steg?

- Jag tror det är bra om fler gör det här i och med behovet att ändra synen på läraryrket och få fler ambitiösa att söka till lärarutbildningen. Det kan vi och andra bidra till på lång sikt. När vi visar studenter att vi vill satsa på dem så höjer vi statusen och det vinner vi alla på.  

Läs mer om Tibble gymnasiums traineeprogram >

 

Bilder: Tibble Gymnasium