Uppdatering av flera tillsvidareavtal har gjorts mellan KFS och tjänstemännen

[Pressmeddelande]

KFS har tillsammans med tjänstemännen kommit överens om en uppdatering av tillsvidareavtalen för branscherna Fastighet och Näringsliv, Flygplatser, Konsult och Service, Parkering, Trafikhuvudmännen, Utbildning, VA och Återvinning. Avtalen är fortsatt utan centralt fastslaget utrymme för löneökningar.

- Vi är nöjda med avtalen då de fortsätter att gälla tillsvidare med moderna uppdateringar. Det kommer att gynna våra medlemsföretag som verkar inom våra branscher, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

  • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
  • Möjlighet till återföring av övertid införs
  • Möjlighet för anställda att byta semestertillägg mot ledighet införs

Avtalen publiceras på www.kfs.net. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till parterna och medlemsföretagen inom respektive bransch efter sommaren.


För mer information kontakta:

Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net