Uppdatering av tillsvidareavtal har gjorts mellan KFS bransch Energi och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund, Förtecknade Saco och Vision

[Pressmeddelande]

KFS har tillsammans med tjänstemännen kommit överens om en uppdatering av tillsvidareavtalet för bransch Energi. Avtalet är fortsatt utan centralt fastslaget utrymme för löneökning och innehåller en extra pensionsavsättning på 0,5 %.

- Vi är nöjda med avtalet då det fortsätter att gälla tillsvidare med moderna uppdateringar. Det kommer att gynna våra medlemsföretag som verkar inom energibranschen, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

  • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
  • Möjlighet till återföring av övertid införs
  • Extra avsättning till tjänstepensionen införs från den 1 november 2018

Avtalen publiceras på www.kfs.net/energi. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till parterna och medlemsföretagen efter sommaren.


För mer information kontakta:

Oskar Pettersson, branschansvarig förhandlare, 08-556 009 58, oskar.pettersson@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net