Vakin rekryterar för framtiden

Genom att bredda rekryteringsbasen finns det flera sätt att hitta rätt kompetens. Ett gott exempel på hur man kan arbeta strategiskt med detta är KFS medlemsföretag Vakin som sedan flera år tillbaka tagit emot praktikanter som behöver komma in på arbetsmarknaden. 

– Om man bara visste hur mycket mer det ger tillbaka så tror jag att fler hade arbetat med det här, säger Vakins HR-chef Ingrid Undén Lindehell.

Praktikanterna har bidragit med värdefull kompetens, och flera av dem har sedan fått möjligheten till fortsatt arbete. VA- och återvinningsföretaget Vakin har bland annat de senaste åtta åren erbjudit ensamkommande flyktingbarn praktikplats vid bolagets återvinningscentraler, något som i flera fall lett till fortsatt arbete. En av dem som nu fått heltidsarbete är Mickel Tadesse som blivit en omtyckt kollega.

– Under de här åren har vi haft en enorm nytta av de dolda kompetenser som dessa medarbetare visat prov på, säger Vakins vd Tomas Blomqvist.

Vakin har även ett samarbete med Korta vägen-projektet som ger möjlighet till praktik för akademiker med utländsk härkomst. På så vis kom de i kontakt med Viktória Juhász som studerat företags- och nationalekonomi i Ungern där hon även arbetat med ekonomi på ett VA-företag. Efter sin praktik blev hon tillsvidareanställd som ekonomiadministratör på Vakin.

I den här filmen möter vi både Viktória och Mickel, och får ta del av Vakins tillvägagångssätt; hur de överkommer språkhinder, betydelsen av engagerade handledare och deras tips till andra företag som vill ta steget att bredda sin rekryteringsbas.


Vattenuppropet

Vakin är en av ambassadörerna för Vattenuppropet; VA-branschens upprop kring att rekrytera smartare. Det är ett initiativ för att lyfta frågan kring inkludering genom att dela med sig av exempel från verkligheten och röster från medlemsföretagen. Till sin hjälp har de använt KFS verktyg för en inkluderande arbetsmarknad.

”Uppropet är viktigt för oss som bolag genom att det lyfter frågan kring framtidens kompetensbehov och betydelsen av mångfald”, säger Tomas Blomqvist, vd på Vakin. Läs mer här >