CEEP CSR Label

CEEP CSR Label är en europeisk utmärkelse som beviljas företag som framgångsrikt lyckats integrera CSR i sin verksamhet. Etiketten visar att man är ett företag som tar socialt och etiskt ansvar. Hittills har två medlemsföretag lyckats få etiketten.

Som ett led i vårt arbete med affärsmässig samhällsnytta har KFS valt att stötta våra medlemsföretag i sitt sociala samhällsansvar, s k Corporate Social Responsibility, CSR. Det handlar om ett företags samlade strategi i att ta ansvar för att bidra till samhällsnyttan i en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar riktning.

Ett bra verktyg är utmärkelsen CEEP CSR Label, den enda CSR-utmärkelsen på europeisk nivå, utformad för företag som levererar samhällsnyttiga tjänster. Ansökan kräver ett gediget arbete och en jury gör slutligen bedömningen vilka företag som belönas med en Label. Endast företag som kunnat bevisa att de strävar efter en mycket hög standard inom sitt CSR-arbete, tar stort ansvar för sin verksamhets sociala och miljömässiga påverkan och gör mer än att bara leverera samhällsnyttiga tjänster kan erhålla utmärkelsen. 

Två medlemsföretag har fått CEEP CSR Label

2012 blev KFS medlemsföretag Stockholm Vatten AB det första svenska företag som klarade kvalifikationerna.

2014 lyckades två medlemsföretag passera nålsögat - Stockholm Vatten AB och Fyrishov AB.

Ansökan görs i två steg. Först en självbedömning via ett verktyg på nätet. Om företaget blir godkänt görs en formell ansökan som bedöms av externa experter i Europa. 

Efter en framgångsrik självbedömning (med 70% poäng eller högre) kan du gå vidare skicka filen för utvärdering som görs av externa experter.

Företagen kommer att väljas ut av en oberoende jury och utmärkelserna kommer att delas ut under en ceremoni med kamrater från hela Europa.

Tiden det tar att genomföra självbedömningstestet är ca 30 minuter.

Ansökan till CEEP CSR Label 2016 startade i december 2015.  

Till CEEP CSR Labels webb med självbedömningstest

Läs mer om CEEP CSR Label 2014 

Läs mer om Stockholm Vatten som fick CEEP CSR Label igen
Läs mer om Fyrishov som blev första företag i besöksnäringen som fick CEEP CSR Label 

Har du några frågor?

Monica Ericsson

Kontaktperson

Monica Ericsson

VD

Telefon: 08-556 009 51

E-post: monica.ericsson@kfs.net