Återvinningsuppropet

För ett inkluderande samhälle

Återvinningsuppropet är återvinningsbranschens upprop kring att rekryterare smartare. Det är ett initiativ för att lyfta frågan genom att dela med sig av exempel från verkligheten och röster från medlemsföretagen. Till sin hjälp har de använt KFS verktyg för en inkluderande arbetsmarknad.

 

”Min erfarenhet är att mångfald berikar en verksamhet – det handlar om attolika bakgrunder, kön och ålder etc ger en ökad spänst och dynamik.”
Thomas Nylund, förbundsdirektör, Gästrike Återvinnare

”Det är väldigt viktigt att vi är kreativa och långsiktigt strategisk i vårt arbetemed mångfald i rekryteringen, vilket ska spegla vårt samhälle.”
Dan-Erik Nordin, vd, BORAB

”Nyanlända kan bidra med kulturella erfarenheter som gör det lättarenå fram och möta kunder med rätt information om avfallshantering.”
Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige”Jag vill att vi tar tillvara den kompetens som nyanlända kan bidra med. Jag är också övertygad om att en mångkulturell organisation presterar bättre.”
Ingrid Näsström, vd, Renova

”Vår roll är att snabbt identifiera kompetens som den nyanlände kan ha med sig, som arbetsgivarna efterfrågar, och matcha den mot deras behov.”
Peter Kivimäki, KFS kontaktperson Sverige Tillsammans, Arbetsförmedlingen