ingrid

Renova: Det ligger i vårt DNA att jobba för hållbarhet i alla perspektiv

Varför står Renova bakom uppropet?

Vi vill bidra till att  människor som nyligen kommit till Sverige får arbete och en praktikplats kan vara en ingång till fortsatt arbete hos oss eller andra. Vi tror också att en större mångfald gör oss till en bättre arbetsplats.

Renova ägs av kommuner och det ligger i vårt DNA att jobba för hållbarhet i alla perspektiv, därför kändes det helt naturligt att delta i uppropet.

Varför är det viktigt för återvinning att satsa på praktikplatser för nyanlända?

Jag vill att vi tar tillvara den kompetens som nyanlända kan bidra med. Jag är också övertygad om att en mångkulturell organisation presterar bättre.

Vad kan du och bolaget bidra med?

Vi kan ge en första möjlighet att komma in i arbetslivet i Sverige och bekanta sig med hur det fungerar. Det ger även sociala kontakter och språkträning.

Vilket är ditt bästa tips för att komma igång?

Våga börja! Så är det med allt nytt, när man väl tagit första steget, lär man sig och kan ta det vidare.

Har ni erbjudit praktikplatser för nyanlända och hur fungerade det?

VI har provat olika varianter av praktikplatser och samarbeten med arbetsförmedlingen och andra aktörer.  I några fall har praktikplatsen fungerat så bra att den lett till anställning.