Arbetsmiljöutbildning

Kursdatum

Kursdatum: 21-22 mars 2018
Ort: Stockholm
Sista anmälningsdag: 21 februari

Kursen är tyvärr fullbokad. Du kan anmäla dig ändå så hamnar du på vår väntelista.

Kursen syftar till att du ska få kunskap om arbetsmiljörättens källor så som lag och föreskrifter samt om hur företaget bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid kurstillfället lyfter vi även frågor om rehabilitering, kränkande särbehandling och diskriminering utifrån arbetsgivarens roll och ansvar. 

Tid och plats

Datum: 21-22 mars 2018
Tid: Dag 1 kl. 10.00-17.00 (kaffe och smörgås serveras från 09.30)
Dag 2 kl. 09.00-16.00
Adress: Hornsgatan 20, Stockholm, Saturnus konferens

Ur innehållet

  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsgivaransvaret och sanktioner
  • Rehabilitering
  • Kränkande särbehandling

Medverkande

Giggi Langlet, Rejhana Babovic, Kristina Hane 

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledande arbetsgivarföreträdare som vill lära sig mer om förutsättningarna för att främja det friska och undvika ohälsa och olyckor.

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar om inte annat avtalats. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift om 1000 kronor per person.