Workshop i handledning ''Introduktion''

Kursdatum

Kursdatum: 22 februari 2018
Ort: Stockholm
Sista anmälningsdag: 30 januari

Anmälningstiden har gått ut. Kontakta kursadministratören.


Kursdatum: 21 mars 2018
Ort: Umeå
Sista anmälningsdag: 26 februari

Anmäl dig här


Kursdatum: 27 mars 2018
Ort: Helsingborg
Sista anmälningsdag: 27 februari

Anmäl dig här


Kursdatum: 5 april 2018
Ort: Falun
Sista anmälningsdag: 6 mars

Anmäl dig här


Kursdatum: 10 april 2018
Ort: Jönköping
Sista anmälningsdag: 26 mars

Anmäl dig här


Kursdatum: 19 april 2018
Ort: Göteborg
Sista anmälningsdag: 19 mars

Anmäl dig här


Kursdatum: 23 oktober 2018
Ort: Uppsala
Sista anmälningsdag: 21 september

Anmäl dig här

Handledaren stödjer ditt företag när nya medarbetare introduceras på arbetsplatsen. Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra hand­ledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

Utbildningen hjälper era medarbetare att bli riktigt bra handledare utifrån ert företags behov. Den strukturerade introduktionen gör att nya medarbetare snabbare och mer effektivt kommer igång på arbetsplatsen. Tid, energi och pengar sparas med hjälp av skickliga handledare. Den som handleder växer i sin yrkesroll och det blir lättare att identifiera framtida ledare. Det arbetsplatsförlagda lärandet och kompetensutvecklingen ökar. Genom att höja statusen på handledarrollen vill fler bli handledare!  

Ur innehållet

Exempel på ämnen är ledarskap, coaching, lärande, företagskultur och arbetsmiljö.

Utbildningen består av tre delar:

  • Webbutbildning där handledaren ges kunskaper och inspiration.
  • Handbok med praktiska mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet.
  • Workshop med fokus på erfarenhetsutbyte.

Inför workshopen ska du ha genomfört webbutbildningen, bekantat dig med handboken samt arbetat med förberedelsefrågor.

Tid och plats

Stockholm 22/2
Tid: 09.00-16.00
Plats: Nacka kommunhus, Granitvägen 15

Umeå 21/3
Tid: 09.00-16.00
Plats: Elite Umeå

Helsingborg 27/3
Tid: 09.00-16.00
Plats: Elite Marina Plaza

Falun 5/4
Tid: 09.00-16.00
Plats: Clarion Falun

Jönköping 10/4
Tid: 09.00-16.00
Plats: Scandic Elmia

Göteborg 19/4
Tid: 09.00-16.00
Plats: Göteborgs spårvägar

Uppsala 23/10
Tid: 09.00-16.00
Plats: Clarion Hotel Gillet

Målgrupp

Workshopen riktar sig till dig som är handledare idag eller kommer att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen framöver.

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar om inte annat avtalats. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift om 1000 kronor per person.

Har du några frågor?

Pia Saajakari

Kontaktperson

Pia Saajakari

Verksamhetsledare för servicegruppen

Telefon: 08-556 009 52

E-post: pia.saajakari@kfs.net