bild almedalen

KFS i Almedalen

KFS medverkade i två seminarier under Almedalsveckan 2016. I år fokuserade vi på ledarskap och mångfald och våra seminarier arrangerades i samverkan med övriga fristående arbetsgivarorganisationer inom den så kallade Sextetten. Se dem gärna i efterhand på Youtube.

Måndagen den 4/7 kl 11-12 inkl förtäring, KFS i samarbete med KFO: 

Seminarium: Att leda i hybridorganisationer

Organisationer som verkar i mellanrummen mellan olika logiker som det privata och offentliga brukar ofta kallas hybrider. Att leda i den typen av organisation är ofta ett svårt och utmanande uppdrag. Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Vad säger VD:ar själva inom det kommunala och kooperativa?

Medverkande:
  • Gunnar Westling, ekonomie doktor, Handelshögskolan Stockholm
  • Katarina Ahlqvist, vd, Gryning Vård AB
  • Magnus Hemmingsson, vd, Mälarenergi AB
  • Pernilla Bonde, vd, HSB Riksförbund
  • Sten Dunér, vd Länsförsäkringar

 

Tisdagen den 5/7 kl 10-11 Gotlands museum, Bildstenssalen, i samarbete med Sextetten: Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, KFO, Fastigo, KFS och Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation

Mångfald 2.0 – kartan förändras när normer och strukturer ställs på ända

Arbetsgivare ska arbeta aktivt mot diskriminering. Men hur skapar vi ett inkluderande samhälle och hur förändrar vi synen på mångfald? Edna Eriksson vrider på perspektiven och gör dig medveten om dina omedvetna fördomar, lär dig se nya möjligheter och får ett vidare synsätt - what you see is NOT what you get! Företrädare för sex fristående arbetsgivarorganisationer deltar också i seminariet och ger sin syn på saken. Vi vill synliggöra strukturer och normer och visar att mångfald blir lönsamt genom att spegla samhället vi lever i.

Det finns inte en strategimodell för mångfaldsarbete som passar alla. Den egna verkligheten och egna visioner för framtiden ska styra hur arbetet ska bedrivas. Men gemensamt för de som arbetar framgångsrikt med mångfald är att de arbetar konkret med kartläggning, målbeskrivning och planering och uppföljning. Journalisten och författaren Edna Eriksson som leder seminariet menar att få arbetsgivare säger medvetet nej till arbetssökanden på grund av att de avviker från normen. Men hur gör man när normerna ställts på ända och hur lyckas man som arbetsgivare att spegla samhället vi lever i med ett uppgraderat synsätt på mångfald?