Yrkesintroduktionsanställning

Yrkesintroduktionsanställning, även kallad YA-anställning, är en anställningsform för ungdomar där arbete kombineras med lärande. Syftet är att arbetsgivare ska kunna säkerställa sitt företags kompetensbehov och samtidigt hjälpa unga personer in på arbetsmarknaden.

75 procent arbete – 25 procent utbildning

Hela YA-anställningen är en introduktion till yrket där arbetstagaren får ta del av verksamheten och lära sig så mycket som möjligt inom det aktuella området. Anställningen är uppdelad i 75 procent arbete respektive 25 procent introduktion och utbildning. Här kan du som arbetsgivare skräddarsy innehållet i lärandet och på så sätt utbilda medarbetare med rätt kompetens. Målet är att YA-anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning. Anställningsformen ger dig som arbetsgivare en bredare rekryteringsbas med mindre formella utbildningskrav. Dessutom hjälper den dig att säkra en långsiktig kompetensförsörjning.

 

Branschspecifika avtal

Yrkesintroduktionsavtal är ett samlingsnamn för de branschspecifika avtal som gäller anställningar för personer utan tidigare erfarenhet i yrket. KFS har tecknat kollektivavtal inom tre branschområden: Energi (Kommunal och Seko), VA och Vård och Omsorg (Kommunal). Utöver avtalen finns även en skrivelse från centrala parter. Den fungerar som en vägledning för hur ni som företag och det lokala facket kan arbeta inför YA-anställningen. Du hittar både skrivelsen och de olika avtalen till höger längst upp på denna sida.

 

Ladda hem avtalen här

Vill du veta mer?

Conny Larsson

Kontakta områdesansvarig

Conny Larsson

Konsult

Telefon: 08-556 009 78

E-post: conny.larsson@kfs.net