Praktik med yrkeskompetensbedömning

Praktik med yrkeskompetensbedömning, även kallat yrkespraktik, är skapat utifrån företagens rekryteringsbehov. Praktikplatserna kan matchas med nyanlända och andra gruppers yrkesbakgrundgrund för att korta ned ingången både till arbetsmarknaden och till arbetsplatsen. Dessa praktikplatser särskiljs från andra former av praktik, som exempelvis språkpraktik och praktik under gymnasieutbildningar.

Kompetens till ditt företag – och enklare väg in på arbetsmarknaden för nyanlända

Nu finns goda möjligheter att matcha nyanländas yrkeskunskaper med ditt företags kompetensbehov. Ta chansen att hitta varandra genom praktik med yrkeskompetensbedömning. Företaget möter personer som redan är yrkeskunniga, medan nyanlända snabbare kan få ett jobb – det vinner alla på!

Arbetsförmedlingen erbjuder dig en eller flera praktikanter som redan har arbetslivserfarenhet, och som behöver pröva sina kunskaper på den svenska arbetsmarknaden. Det enda du behöver göra är att engagera yrkeskunniga handledare inom företaget. Handledaren kommer bedöma praktikantens yrkeskunskaper och ge en rekommendation om vad hen eventuellt behöver komplettera för att bli anställningsbar. Skulle praktiken inte leda till anställning är det ändå värdefullt för praktikanten att få en referens och ett kunskapsintyg för sitt arbete.

Många av de nyanlända är exempelvis utbildade ingenjörer, läkare, chaufförer eller svetsare. De kan även vara studenter som varit tvungna att avbryta sin universitetsutbildning. Samtidigt finns en enorm brist på olika yrkeskompetenser i Sverige. Genom att matcha personer med företag som snabbt behöver medarbetare, vill KFS tillsammans med Arbetsförmedlingen underlätta för bägge parter att mötas.

Har du några frågor?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-452 72 71

E-post: conny.larsson@sobona.se