Arbetsmiljörätt

Som arbetsgivare ansvarar du för att de anställda har en trygg och säker arbetsmiljö, och ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. För att underlätta detta arbete har vi här samlat värdefull information om just arbetsmiljörätt.