Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk arbetsmiljö är villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, krav, resurser och ansvar. Social arbetsmiljö innefattar hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss; socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Här har vi samlat information för dig som arbetsgivare, chef eller arbetsledare om hur du förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling på din arbetsplats.