Systematiskt arbetsmiljöarbete - steg för steg

Det krävs friska och motiverade medarbetare för att bedriva en framgångsrik verksamhet. Arbetsmiljöarbete syftar till att värna medarbetarnas långsiktiga hållbarhet och att skydda företaget.

Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt intresse av att samverka i ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att undvika ohälsa och olycksfall och även i övrigt främja en god arbetsmiljö. Alla arbetsgivare med fler än tio anställda är skyldiga att upprätta denna systematik. Läs mer