Rapportera lönestatistik och yrkeskoder

Nedan finner du övergripande information, yrkeskoder samt rapporteringsanvisningar beroende på hur du väljer att sammanställa statistiken. Vid insamlingen iakttas GDPR.

För att ladda ner dokumenten på din dator högerklicka och välj "Spara mål som..."

Anvisningar för företag som använder löneprogram för sammanställning

Anvisningar för företag som använder Excel-mall för sammanställning

Excel-mall för statistikrapportering

KFS yrkeskoder

KFS yrkeskoder Energi

Yrkeskoder Läns- och regionmuseer

Yrkeskoder Trafikhuvudmännen

Hjälpdokument VA

Hjälpdokument Personlig Assistans 

Även i år samarbetar vi med AON Hewitt AB kring statistikrapporteringen. Om du har frågor kring statistikrapporteringen kontakta Sobona (tidigare KFS) Lönestatistik på kfs@aon.se

Vill du se material från tidigare årgångar, logga gärna in på medlemssidorna för tabeller, informationsskrifter, analyser samt läshänvisningar. Länk till lönestatistiken 2004-2017