vindkraft

Branscher, branschavtal och andra avtal

KFS och Pacta - det vill säga: Sobona - har varit indelade i 15 respektive 16 branscher vardera och dessa kommer att sammanföras till sammanlagt 12 gemensamma branscher enligt följande: Energi, Räddningstjänst, Hälso- och sjukvård, Vård- och omsorg, Personlig assistans, Utbildning, Trafik, Fastigheter, Vatten och miljö, Flygplatser, Besöksnäring och kulturarv, samt Region- och samhällsutveckling.

Avtalen ger maximala möjligheter ur den enskilde kommunens koncernperspektiv, med stort utrymme för lokala lösningar och lokal lönebildning. Det är sådant som underlättar för att kunna leverera en affärsmässig samhällsnytta.

I vänstermenyn hittar du till de 12 nya branscherna och de avtal som gäller inom respektive bransch. Kontaktuppgifter finns även till branschansvariga förhandlare. 

Instruktion för Branschråd, Avtalsråd samt Arbetsgivardelegation i Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Medlemsföretagen utövar sitt inflytande över Sobonas verksamhet på olika sätt. Ett av de mest centrala forumen för medlemsdialog är branschråden. Genom engagerade och aktiva branschråd har medlemmarna i respektive bransch/verksamhetsområde en god möjlighet till inflytande i Sobonas verksamhet, samtidigt som Sobonas kansli ges en arena för ömsesidigt informationsutbyte och kunskap om branschens/verksamhetsområdets behov och förväntningar. Dialogen i branschråden är ett sätt att leva upp till de värdeord som Sobona sätter upp som arbetsgivarorganisation.

Länk till branschrådsinstruktionen >>

Uppdaterad i september 2018