Trafik

Företagen inom trafik är utförare av kollektivtrafik och består i huvudsak av bussbolag.

Förutom Arbetsgivardelegationen nedan har branschen även ett Arbetsgivarråd där samtliga medlemsföretag ingår.

Kollektivavtal

Kollektivavtal för tidigare KFS-medlemmar

Kollektivavtal för tidigare Pacta-medlemmar

Branschråd

Peter Liss, ordförande
Svealandstrafiken

Jonas Skovgaard
Gamla Uppsalabuss

Peter Andersson
Gamla Uppsalabuss

Torbjörn Niemi
Luleå Lokaltrafik AB

Leif Ström
Svealandstrafiken

Peter Beckman
Svealandstrafiken

Claes Barkebo
Uddevalla Omnibus AB

Mikael Karlsson
Uddevalla Omnibuss

Sara Silfver
Göteborgs spårvägar AB

Andreas Olofsson
Skellefteåbuss

Branschansvarig förhandlare

Anna Steen

Kontaktperson

Anna Steen

Förhandlingschef

Telefon: 08-556 009 57

E-post: anna.steen@sobona.se