Bildspel KFS+Pacta

KFS + Pacta = Sobona

KFS och Pacta gick samman den 1 januari 2018 och är nu Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Den nya organisationen har cirka 1100 medlemsföretag som är verksamma i hela Sverige och representerar 12 branscher.

Våra medlemmar är kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund, men även bolag som ägs av de redan nämnda medlemmar, samt en del privata utförare av viktig kommunal- eller landstingskommunal verksamhet som har lämnats över.

Starkare röst och ännu bättre service

Med affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och fortsatt starkt medlemsfokus och medlemsinflytande kommer den nya organisationen att stå för än mer professionell och personlig arbetsgivarservice.

Konkurrenskraftiga avtal, mer resurser och ökad medlemsnytta ger förutsättningar för medlemsföretagen att fortsätta vara än mer attraktiva arbetsgivare och utföra sina samhällsviktiga uppdrag. Tillsammans blir vi en starkare röst för våra medlemmar!