Trycksaker

Nedan finner du de trycksaker som kostnadsfritt* kan beställas från oss. Saknar du något, kontakta oss på info@kfs.net så kan vi säkert hjälpa dig!
Givetvis går det också att ladda ned dem som PDF.  

*För medlemsföretag är våra branschavtal och övriga trycksaker (t ex "Goda tankar i praktiken") kostnadsfria. För övriga är enstaka exemplar kostnadsfria. Beställningar över 10 exemplar debiteras med 25 kronor per exemplar.

st

Besöksnäring

Avtal 2017

*Observera ett feltryck i det tryckta avtalet § 5 moment 5:1 avseende uppsägningar av tidsbegränsade anställningar. Det har felaktigt fått en bisats överstigande 6 månader som ej ska vara med (bestämmelsen återfinns i den utformningen endast i KFS branschavtal Energi). Uppsägningar är möjliga oavsett längd på den tidsbegränsade anställningen inom bransch Besöksnäring.

Ladda som PDF

st

Energi

Avtal 2017

Ladda som PDF

st

Fastighet och Näringsliv

Avtal 2017

*I det tryckta avtalet för Fastighet och Näringsliv finns ett tryckfel på sidan 13. Observera att den korrekta tidsperioden för O-tilläggstid D börjar 19.00 och inte 20.00. 

Ladda som PDF

st

Flygplatser

Avtal 2017
Med bilaga för räddningstjänst

Ladda som PDF

st

Konsult och Service

Avtal 2017

Ladda som PDF

st

Läns- och regionmuseer

Avtal 2017

Ladda som PDF

st

Musei- och arkeologisk verksamhet

Avtal 2017

Ladda som PDF

st

Parkeringsavtalet

Avtal 2017

Ladda som PDF

st

Personlig Assistans

Avtal 2017

Ladda som PDF

st

Trafik

Avtal 2017

Ladda som PDF

st

Trafikhuvudmännen

Avtal 2017

Ladda som PDF

st

Utbildning

Avtal 2017

Ladda som PDF

st

VA

Avtal 2017

Ladda som PDF

st

Vård och Omsorg

Avtal 2017

Ladda som PDF

st

Återvinningsavtalet

Avtal 2017

Ladda som PDF

st

5 goda skäl att vara medlem i KFS

Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag?
Har du det arbetsgivarstöd som du behöver?
I denna folder följer 5 goda skäl till att vara medlem i KFS.

Ladda som PDF

st

KFS 25 år

Under 25 år har KFS varit sitt syfte troget - att vara till för sina medlemmar. Här kan du ta del av KFS 25-åriga historia och hur tankarna kring framtiden ser ut.

Ladda som PDF

st

Affärsmässig samhällsnytta - I samhällets tjänst, för det allmännas bästa

I denna folder kan du ta del av KFS positionspapper som utvecklats tillsammans med våra medlemmar genom KFS medlemsdialoger och en enkät till alla våra medlemsföretag.

Ladda som PDF

st

KFS-företagens Trygghetsfond (information)

Informationsbroschyr om KFS-företagens Trygghetsfond. Informationen riktar sig till KFS-företagen och till dig som riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist i något av KFS medlemsföretag. Tryckt februari 2014.

Ladda som PDF

st

PA-KFS 09 (avtal)

KFS nya kollektivavtal angående pension mm. Finns för leverans i början av mars 2009. Under "Avtal och mallar" och "Pensioner" kan det nya avtalet laddas ner som PDF-dokument.

Ladda som PDF

st

Services of general interest provided on business principles Serving society, for the common good

For more than a decade, since the early 2000s, KFS, the Swedish Organisation for Local Enterprises, has been working with developing and refining the concept services of general interest provided on business principles. In this brochure you can acquaint yourself with KFS's most recent position paper, from 2013, which has been produced in consultation with our members through regional member dialogues and a survey of all our members.

Ladda som PDF

st

Verksamhetsplan för 2017

KFS verksamhetsplan för 2017.

Ladda som PDF

st

Goda tankar i praktiken

"Goda tankar i praktiken" är ett resultat av KFS projekt "Friskare företag" och ett samarbetsprojekt med fackförbunden. I publikationen speglas strategiskt viktiga infallsvinklar kring hälsofrämjande insatser i arbetslivet och hur dessa kan omsättas i vardagen. Tryckt april 2005.

Ladda som PDF

st

I samhällets tjänst

"I samhällets tjänst" är ett resultat av KFS projekt "De kommunägda företagens roll och betydelse i samhället". Skriften diskuterar och belyser kommunägda företags särskilda uppdrag utifrån en bred diskussion som förts under 2003 då KFS genomförde ett antal så kallade rundabords-samtal runt om i landet. Tryckt maj 2004.

Ladda som PDF

st

Serving the public

Engelsk översättning av "I samhällets tjänst". Se ovan.

Ladda som PDF

Fält markerade med * är obligatoriska.