Nyheter

Här hittar du nyheter från KFS.

 • Renova storsatsar på handledning och introduktion

  I branscher där det råder chaufförsbrist måste arbetsgivare se över både hur man rekryterar nya medarbetare och behåller de befintliga. För att lyckas med båda delarna och som ett led i deras företagskulturarbete har återvinningsföretaget Renova valt att satsa på handledning och introduktion. Under en ettårsperiod ska totalt 300 chaufförer gå den handledarutbildning som erbjuds Sobonas medlemsföretag och som förväntas skapa goda effekter i hela organisationen.

 • Sobona lanserar ny rapport: Attraktionskraft – Nyckeln till framgångsrik kompetensförsörjning

  [Pressmeddelande]

  Vad efterfrågar unga hos arbetsgivare och vilka möjligheter finns för kommunala företag att attrahera morgondagens medarbetare? Svar på detta ges i Sobona-rapporten 2018 som släpps idag. I rapporten presenteras insikter från undersökningar som gjorts under året och som visar att det finns stor potential för kommunala företag att attrahera framtidens medarbetare.

 • Praktik vitaliserar Gävle Energi

  Sobona erbjuder flera verktyg och stöd för strategisk kompetensförsörjning, däribland praktikprogrammen Tekniksprånget och Jobbsprånget. Vår medlem Gävle Energi har använt sig av båda programmen för att både ta emot nyanlända akademiker och inspirera unga att läsa vidare inom teknisk utbildning. Här berättar Gävle Energi om hur det har fungerat för dem.

 • Nodra: Det finns människor med kompetens som vi inte har råd att bortse ifrån

  I samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet började Nodra under 2017 att erbjuda ettåriga anställningar med stöd för nyanlända och långtidsarbetslösa personer som behöver hjälp att ta steget in på arbetsmarknaden. Projektet kallas för Servicetrainee och för att bättre introducera personerna till arbetsplatsen och företagskulturen valde bolaget att heltidsanställa en handledare för introduktion i just dessa områden. Idag har de tagit emot åtta servicetraineer och i den här filmen berättar Nodra mer om det lyckade projektet.

 • ​Sobona beviljas statsbidrag för att utveckla lärandet på arbetsplatser

  [Pressmeddelande]

  Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har tillsammans med Kommunal beviljats statsbidrag om 450 000 kronor från Skolverket för att fortsätta utveckla lärandet på arbetsplatser inom ramen för yrkesintroduktionsavtal (YA).

 • Öresundskraft öppnar upp med praktik

  Genom att erbjuda praktikplatser skapas möjligheter för framtida anställningar, rekryteringsbasen kan breddas och framtida kompetensbehov tillgodoses. Därför har Öresundskraft som mål att ta emot 30 praktikanter varje år, däribland nyanlända, långtidsarbetslösa och akademiker.

 • Luleå Energi öppnar dörrarna för nya rekryteringsvägar

  I arbetet med att hitta nya vägar för rekrytering har Luleå Energi uppnått många positiva effekter och kommit långt i att möta framtidsutmaningarna att hitta rätt kompetenser. I grunden handlar det om att hela verksamheten genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt och att riva språkbarriärerna.

 • Välkomna, Monika och Johan

  Den 15 augusti hälsade vi våra nya förhandlare Monika Lack och Johan Sommar välkomna till oss på Sobona.

 • Ändrad partsställning i Flygplatsavtalets bilaga för Räddningstjänst

  Avtal har slutits mellan Sobona och Kommunal respektive Seko om att Seko överlämnar partsställningen på Flygplatsavtalets bilaga för Räddningstjänst. Kommunal är från och med den 1 oktober 2018 därmed ensam central part i bilagan för Räddningstjänst.

 • Sobona beviljas anslag från Tillväxtverket för nationellt valideringsprojekt

  [Pressmeddelande]

  Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har efter en gemensam ansökan med Gästrike Återvinnare beviljats anslag från Tillväxtverket på nästan 1 000 000 kr. Syftet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning till återvinningsbranschen genom validering på nationell basis.