Nyheter

Här hittar du nyheter från KFS.

 • Öresundskraft öppnar upp med praktik

  Genom att erbjuda praktikplatser skapas möjligheter för framtida anställningar, rekryteringsbasen kan breddas och framtida kompetensbehov tillgodoses. Därför har Öresundskraft som mål att ta emot 30 praktikanter varje år, däribland nyanlända, långtidsarbetslösa och akademiker.

 • Luleå Energi öppnar dörrarna för nya rekryteringsvägar

  I arbetet med att hitta nya vägar för rekrytering har Luleå Energi uppnått många positiva effekter och kommit långt i att möta framtidsutmaningarna att hitta rätt kompetenser. I grunden handlar det om att hela verksamheten genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt och att riva språkbarriärerna.

 • Välkomna, Monika och Johan

  Den 15 augusti hälsade vi våra nya förhandlare Monika Lack och Johan Sommar välkomna till oss på Sobona.

 • Ändrad partsställning i Flygplatsavtalets bilaga för Räddningstjänst

  Avtal har slutits mellan Sobona och Kommunal respektive Seko om att Seko överlämnar partsställningen på Flygplatsavtalets bilaga för Räddningstjänst. Kommunal är från och med den 1 oktober 2018 därmed ensam central part i bilagan för Räddningstjänst.

 • Sobona beviljas anslag från Tillväxtverket för nationellt valideringsprojekt

  [Pressmeddelande]

  Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har efter en gemensam ansökan med Gästrike Återvinnare beviljats anslag från Tillväxtverket på nästan 1 000 000 kr. Syftet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning till återvinningsbranschen genom validering på nationell basis.

 • Sobona i Almedalen

  Sobonas närvaro i Almedalen 2018 handlade om att trendspana och omvärldsbevaka arbetsgivarfrågor, ledarskap, kompetensförsörjning och frågor runt hållbarhet och CSR. Per Nordenstam, vd på Sobona, medverkade även i panelen på två seminarier, ett arrangerat av Svenskt Vatten och Varim samt ett av Kairos future. Dessutom deltog vi på Sobona under en prisceremoni där vår medlem Alingsås Energi emottog Guldpilen för bästa företag inom hållbarhet!

 • Långsiktig lösning för kommunal tjänstepension

  Sobona, SKL och Svenska kyrkan har tillsammans med Kommunal, OFR och Akademikeralliansen nått en ny överenskommelse om tjänstepension för tidigare anställda i kommunal sektor.

 • Hallå där Eva Glaumann, berätta mer om Jobbsprånget!

  Under Sobonas medlemsdagar hade deltagarna möjlighet att träffa Eva Glaumann som är projektledare på Jobbsprånget – programmet som hjälper nyanlända akademiker till praktik på företag och organisationer. Snart börjar nästa praktikperiod och vi passade därför på att fråga henne allt du behöver veta för att även ditt företag ska kunna medverka.

 • Servicetelefonen stängd den 14 juni

  Idag den 14 juni håller servicetelefonen stängt på grund av medarbetarkonferens. Den öppnar igen imorgon!

 • Branschvalidering för framtida utveckling inom återvinning

  Att inventera och synliggöra kompetens inom företag innebär fördelar för både arbetsgivare och medarbetare. Genom att samarbeta med andra branschaktörer kan det även leda till en starkare bransch för framtiden. Bland återvinningsföretag inom Sobona pågår nu ett pilotprojekt om just branschvalidering. – Förhoppningen är att vi kan sätta en nationell branschgemensam standard för olika yrkesroller, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona.